Missie & visie

SciMingo gelooft dat wetenschappelijk onderzoek de drijvende kracht is achter vooruitgang en essentieel is om hedendaagse en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden, van de huidige coronapandemie, over de klimaatcrisis tot duurzame voedselvoorziening. Maar om wetenschappelijke vooruitgang te blijven voeden, moet wetenschap een zo groot mogelijk vertrouwen en steun van de brede bevolking genieten.

SciMingo wil wetenschappers ondersteunen om hen zo maximaal te helpen communiceren naar het publiek. We willen onderzoek en het belang ervan duidelijker maken bij het brede publiek; de resultaten van onderzoek en wetenschappelijke inzichten beter helpen ontsluiten om zo de interesse in en het draagvlak voor wetenschap in de samenleving te helpen versterken.

Onze waarden

SciMingo draagt volgende waarden uit

ONAFHANKELIJK

OPEN EN TRANSPARANT

HOLISTISCH

COLLABORATIEF

INCLUSIEF

INNOVATIEF


Team

Arnaud Zonderman

Coördinator - projectmanager PhD Cup & WU/SFO
📭 arnaud@scimingo.eu
📞 0032 2 469 59 20

Annelies Van Dyck

SciComm Academy projectmanager
📭 annelies@scimingo.eu

Jo Vandeput

Projectmanager Vlaamse Scriptieprijs
📭 jo@scimingo.eu


Een blik op onze geschiedenis

SciMingo is een in Brussel gevestigde non-profitorganisatie die zich actief inzet voor wetenschapscommunicatie. Het verhaal van de organisatie begint in 2002 wanneer het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek (FPD) de Vlaamse Scriptieprijs in het leven roept, een wedstrijd om knappe eindwerken van jonge afstudeerders op te sporen. Het doel: deze sterke werken in de kijker zetten bij journalisten en – via hun publicaties over deze werken- bij het grote publiek. Met de Vlaamse ScriptieBank werd een bijhorend platform gelanceerd waar iedereen alle ingestuurde eindwerken voortaan gratis en integraal kon/kan raadplegen. “Open access” avant-la-lettre.

Verdere groei

Wanneer dit initiatief in 2005 uit zijn voegen begint te barsten wordt de Scriptieprijs ondergebracht in een nieuwe, zelfstandige organisatie, die Scriptie vzw wordt gedoopt. De Vlaamse Overheid beslist om de organisatie op te nemen als structurele partner in het Wetenschapscommunicatiebeleid. In de periode 2005-2015 bouwt Scriptie vzw de Vlaamse Scriptieprijs gestaag uit. Door het afsluiten van partnerships met Klasse, Agoria, Eos en Metro kreeg de Vlaamse Scriptieprijs meer body.

Versnelling hoger

Via onder meer de lancering van de Vlaamse ScriptieKrant, een gratis uitgave over nieuwswaardige inzendingen op ruim 120.000 exemplaren, vergrootte de naamsbekendheid van de Scriptieprijs waardoor tegenwoordig zo’n 500 à 600 afstudeerders aan de wedstrijd deelnemen. Door sterker in te zetten op samenwerkingen met de pers vonden ook steeds meer scripties hun weg naar een journalistieke publicatie. De wedstrijd groeide uit tot een gevestigde waarde in de academische wereld, waardoor de tijd rijp werd om onze horizonten te verbreden.

Zijn er doctors in de zaal?

In 2016 stapte Scriptie vzw een nieuwe fase in: voortaan zou onze organisatie, naast bachelor- en masterscripties, via de Vlaamse PhD Cup ook doctoraatsonderzoeken bij het brede publiek populariseren en promoten. Daarbij zetten we, sterker dan bij andere bestaande projecten, in op de begeleiding en coaching van onderzoekers. Bovendien verbreedden we met de PhD Cup ook onze aanpak: daar waar we via de Vlaamse Scriptieprijs met teksten werken en dus vooral op de klassieke, geschreven pers inzetten, is het format van de PhD Cup iets multimedialer. Het project laat doctors hun onderzoek kort mondeling pitchen, wat zich meer leent tot audio/radio en video/televisie. Het luidde het begin in van onze samenwerking met de VRT. In 2019 ontving Scriptie vzw voor het project de Wablieft-prijs, een mooie erkenning die elk jaar gaat naar een persoon of organisatie die duidelijke taal gebruikt of anderen aanspoort om dat te doen.

English please

De lancering en het succes van de Vlaamse PhD Cup maakte bovendien duidelijk dat er bij junior onderzoekers in Vlaanderen een grote interesse is voor wetenschapscommunicatie, maar ook een grote vraag naar adequate begeleiding om hun onderzoek naar het brede publiek te leren vertalen. Het maakte dat Scriptie vzw in 2018, twee jaar na de lancering van de PhD Cup, Wetenschap Uitgedokterd / Science Figured Out opstartte, om zo meer doctorandi en postdocs te kunnen bijstaan. Het project hield meteen ook een nieuwe verbreding in: voortaan begeleidde Scriptie vzw ook Engelstalige onderzoekers en beheerden we een Engelstalig videoplatform. 

SciMingo

In 2021 zetten we een nieuwe, belangrijke stap in de verdere professionalisering van de organisatie. De naam “Scriptie vzw” dekte niet langer de lading en werd ingeruild voor SciMingo, een samentrekking tussen Science & Flamingo. Met die naam zetten we ons voornemen om jonge onderzoekers te ondersteunen duidelijk in de verf. Voor een onderzoeker is wetenschapscommunicatie immers een heuse evenwichtsoefening: een wetenschapper wil zo compleet en genuanceerd mogelijk zijn, terwijl het publiek korte(re) en directe communicatie verwacht. SciMingo helpt onderzoekers het juiste evenwicht te vinden – hoe het publiek aan te spreken zonder zichzelf of hun onderzoek te verloochenen. Als volleerde flamingo's, meesters in evenwicht. Hoe het verhaal in de komende jaren verder evolueert, kan je via deze website blijven ontdekken.