ONAFHANKELIJK. We zijn niet gelinkt aan onderzoeksinstellingen en opereren onafhankelijk van enige politieke en economische invloeden of andere belangen. We respecteren de onafhankelijkheid en de integriteit van de wetenschappers waarmee we werken.

OPEN EN TRANSPARANT. We zien wetenschap als een publiek goed en willen burgers bijgevolg zoveel mogelijk helpen informeren over wetenschappelijk onderzoek. We geloven in open science en proberen daar als organisatie toe bij te dragen door (de resultaten van) wetenschappelijk onderzoek zoveel mogelijk integraal open te stellen voor het publiek.

HOLISTISCH. We verengen wetenschap niet tot de bétawetenschappen of STEM. We trekken het begrip ‘wetenschap’ breed open en kijken naar het geheel van wetenschappelijke disciplines, van astronomie over rechtswetenschap en sociologie tot zoölogie. 

COLLABORATIEF. We geloven sterk in de kracht van samenwerking om de verspreiding van wetenschappelijk onderzoek in onze samenleving te bevorderen. We staan open voor samenwerkingen die onze concrete doelstellingen helpen realiseren, maar zetten ook in op samenwerkingen die de sector van wetenschapscommunicatie dienen en verder helpen professionaliseren. 

INCLUSIEF. In onze projecten willen we een weerspiegeling zien van de diversiteit (in al haar facetten) die aanwezig is in onze samenleving. We willen, binnen onze mogelijkheden, werk helpen maken van het verhogen van die diversiteit in de academische wereld. 

INNOVATIEF. We geloven dat je als organisatie enkel relevant kan blijven door jezelf voortdurend in vraag te stellen en, waar nodig, heruit te vinden. We vinden het daarom belangrijk om te experimenteren en te innoveren om tot nieuwe, originele en effectieve formats van wetenschapscommunicatie te komen.