Vlaamse ScriptieKrant studenteneditie

In de studenteneditie van de Vlaamse ScriptieKrant blikken we terug op het voorbije jaar.